به روزرسانی قیمت ها در تاریخ 29 اردیبهشت 1403

ضمانت مرجوع کالا تا 7 روز

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

ادویه ترشی

176000

حداقل 10 کیلو

169000

حداقل 25 کیلو

160000

حداقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

ادویه کنتاکی

222000

حداقل 10 کیلو

212000

حداقل 25 کیلو

202000

حداقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

ادویه تندوری

360000

حداقل 10 کیلو

344000

حداقل 25 کیلو

328000

حداقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

ادویه قیماق

412000

حد اقل 10 کیلو

394000

حد اقل 25 کیلو

376000

حد اقل 50کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

ادویه کتلت

193500

حد اقل 10 کیلو

185000

حد اقل 25 کیلو

176500

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

ادویه پلویی

407000

حد اقل 10 کیلو

389000

حد اقل 25 کیلو

370000

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

ادویه فلافل

234000

حد اقل 10 کیلو

224000

حد اقل 25 کیلو

214000

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

ادویه کاری

313000

حد اقل 10 کیلو

299000

حد اقل 25 کیلو

285000

حد اقل 50کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

ادویه گوشت

204000

حد اقل 10 کیلو

195000

حد اقل 25 کیلو

186000

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

ادویه ماهی

219000

حد اقل 10 کیلو

209500

حد اقل 25 کیلو

200000

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

ادویه مرغ

238500

حد اقل 10 کیلو

227900

حد اقل 25 کیلو

217300

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

اسپند

62500

حد اقل 10 کیلو

60000

حد اقل 25 کیلو

57000

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

اسطوخدوس

800100

حد اقل 10 کیلو

764540

حد اقل 25 کیلو

728980

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

اسفناج خشک

117000

حد اقل 10 کیلو

112000

حد اقل 25 کیلو

106500

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

اسلایس لیمو ترش

207900

حد اقل 10 کیلو

198660

حد اقل 25 کیلو

189420

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

آرد نخودچی

56250

حد اقل 10 کیلو

53750

حد اقل 25 کیلو

51250

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

بابونه گل

412650

حد اقل 10 کیلو

394310

حد اقل 25 کیلو

375970

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

بادیان ستاره ای

761400

حد اقل 10 کیلو

727560

حد اقل 25 کیلو

693720

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

بارهنگ

327500

حد اقل 10 کیلو

313000

حد اقل 25 کیلو

298500

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

برگ آویشن

866250

حد اقل 10 کیلو

827750

حد اقل 25 کیلو

789250

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

برگ بو

428500

حد اقل 10 کیلو

409500

حد اقل 25 کیلو

390500

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

برگ سنا

72000

حد اقل 10 کیلو

69000

حد اقل 25 کیلو

65500

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

برگ شنبلیله

146700

حد اقل 10 کیلو

140180

حد اقل 25 کیلو

133660

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

برگ گشنیز

151000

حد اقل 10 کیلو

144000

حد اقل 25 کیلو

137500

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

بلغور نعناع

238050

حد اقل 10 کیلو

227470

حد اقل 25 کیلو

216890

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

بهار نارنج

195300

حد اقل 10 کیلو

186620

حد اقل 25 کیلو

177940

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

به لیمو

241000

حد اقل 10 کیلو

230500

حد اقل 25 کیلو

220000

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

بهار نارنج

122500

حد اقل 10 کیلو

117000

حد اقل 25 کیلو

111500

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

بیکینگ پودر قرمز

125500

حد اقل 10 کیلو

120000

حد اقل 25 کیلو

114500

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

پاپریکا

240000

حد اقل 10 کیلو

229000

حد اقل 25 کیلو

218500

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

پودر انبه

86000

حد اقل 10 کیلو

82000

حد اقل 25 کیلو

78500

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

پودر آویشن

239500

حد اقل 10 کیلو

229000

حد اقل 25 کیلو

218000

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

پودر پیاز

139000

حد اقل 10 کیلو

133000

حد اقل 25 کیلو

126500

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

پودر سدر فله

43000

حد اقل 10 کیلو

41000

حد اقل 25 کیلو

39000

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

پودر سنجد

147500

حد اقل 10 کیلو

141000

حد اقل 25 کیلو

134500

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

پودر سیر

156500

حد اقل 10 کیلو

149500

حد اقل 25 کیلو

142500

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

پودر شنبلیله

146700

حد اقل 10 کیلو

140180

حد اقل 25 کیلو

133660

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

پودر قهوه ترک (بسته 1 کیلویی)

555300

حد اقل 10 کیلو

530620

حد اقل 25 کیلو

505940

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

پودر کاکائو

285500

حد اقل 10 کیلو

272500

حد اقل 25 کیلو

260000

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

پودر گشنیز

124000

حد اقل 10 کیلو

118500

حد اقل 25 کیلو

113000

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

پودر گوجه

172800

حد اقل 10 کیلو

165120

حد اقل 25 کیلو

157440

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

پودر موسیر

288500

حد اقل 10 کیلو

275500

حد اقل 25 کیلو

263000

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

پودر نارگیل چرب

198900

حد اقل 10 کیلو

190060

حد اقل 25 کیلو

181220

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

پودر نارگیل خشک

139500

حد اقل 10 کیلو

133300

حد اقل 25 کیلو

127100

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

پودر هل

1490400

حد اقل 10 کیلو

1424160

حد اقل 25 کیلو

1357920

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

پول بیبر

349500

حد اقل 10 کیلو

334000

حد اقل 25 کیلو

318500

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

پونه کوهی

71000

حد اقل 10 کیلو

68000

حد اقل 25 کیلو

65000

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

تخم اسفرزه

315000

حد اقل 10 کیلو

301000

حد اقل 25 کیلو

287000

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

تخم خردل

162000

حد اقل 10 کیلو

155000

حد اقل 25 کیلو

147500

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

تخم شربتی درشت

186000

حد اقل 10 کیلو

177500

حد اقل 25 کیلو

169000

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

تخم شنبلیله

142200

حد اقل 10 کیلو

135880

حد اقل 25 کیلو

129560

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

تخم کتان قهوه ای

91800

حد اقل 10 کیلو

87720

حد اقل 25 کیلو

83640

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

تخم گشنیز توپی

120000

حد اقل 10 کیلو

115000

حد اقل 25 کیلو

109500

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

ترخون خشک

200000

حد اقل 10 کیلو

191000

حد اقل 25 کیلو

182000

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

تره خشک

121000

حد اقل 10 کیلو

115500

حد اقل 25 کیلو

110000

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

ثعلب

202500

حد اقل 10 کیلو

193500

حد اقل 25 کیلو

184500

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

جعفری خشک

151000

حد اقل 10 کیلو

144000

حد اقل 25 کیلو

137500

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

جنسینگ قرمز (نیم کیلویی)

1306800

حد اقل 10 کیلو

1248720

حد اقل 25 کیلو

1190640

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

جو دوسر پرک صبحانه فوری

120600

حد اقل 10 کیلو

115240

حد اقل 25 کیلو

109880

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

جوز هندی

831150

حد اقل 10 کیلو

794210

حد اقل 25 کیلو

757270

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

جوش شیرین

22500

حد اقل 10 کیلو

21500

حد اقل 25 کیلو

20500

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

جوهر لیمو

81900

حد اقل 10 کیلو

78260

حد اقل 25 کیلو

74620

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

چای به

190500

حد اقل 10 کیلو

182000

حد اقل 25 کیلو

173500

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

چای سبز

122000

حد اقل 10 کیلو

116500

حد اقل 25 کیلو

111000

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

چای سیب

193500

حد اقل 10 کیلو

185000

حد اقل 25 کیلو

176500

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

چای ماسالا (بسته 1 کیلویی)

262800

حد اقل 10 کیلو

251120

حد اقل 25 کیلو

239440

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

چهار تخم

246000

حد اقل 10 کیلو

235000

حد اقل 25 کیلو

224000

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

خاکشیر سورت لیزری

279000

حد اقل 10 کیلو

266500

حد اقل 25 کیلو

254000

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

ختمی سفید

141500

حد اقل 10 کیلو

135000

حد اقل 25 کیلو

129000

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

دارچین سیگاری (2 کیلویی)

960300

حد اقل 10 کیلو

917620

حد اقل 25 کیلو

874940

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

دارچین شکسته

170100

حد اقل 10 کیلو

162540

حد اقل 25 کیلو

154980

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

دارچین قلم

226350

حد اقل 10 کیلو

216290

حد اقل 25 کیلو

206230

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

دارچین نرم

235800

حد اقل 10 کیلو

225320

حد اقل 25 کیلو

214840

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

دانه چیا

231300

حد اقل 10 کیلو

221020

حد اقل 25 کیلو

210740

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

دمنوش سرماخوردگی (فله)

224000

حد اقل 10 کیلو

214000

حد اقل 25 کیلو

204000

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

رازیانه

225000

حد اقل 10 کیلو

215000

حد اقل 25 کیلو

205000

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

ریحان خشک

151000

حد اقل 10 کیلو

144000

حد اقل 25 کیلو

137500

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

زردچوبه قلم هندی

230400

حد اقل 10 کیلو

220160

حد اقل 25 کیلو

209920

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

زردچوبه نرم هندی

234900

حد اقل 10 کیلو

224460

حد اقل 25 کیلو

214020

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

زنجبیل قلم چینی

381600

حد اقل 10 کیلو

364640

حد اقل 25 کیلو

347680

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

زنجبیل نرم چینی

399600

حد اقل 10 کیلو

381840

حد اقل 25 کیلو

364080

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

زنیان

145350

حد اقل 10 کیلو

138890

حد اقل 25 کیلو

132430

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

زیره سبز دان

506000

حد اقل 10 کیلو

483500

حد اقل 25 کیلو

461000

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

زیره سبز نرم

531000

حد اقل 10 کیلو

507400

حد اقل 25 کیلو

483800

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

زیره سیاه دان

606500

حد اقل 10 کیلو

579500

حد اقل 25 کیلو

552500

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

زیره سیاه نرم

629000

حد اقل 10 کیلو

601000

حد اقل 25 کیلو

573000

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

سماق قرمز دان درشت

364050

حد اقل 10 کیلو

347870

حد اقل 25 کیلو

331690

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

سماق قرمز نرم

362700

حد اقل 10 کیلو

346580

حد اقل 25 کیلو

330560

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

سماق قهوه ای درشت

198900

حد اقل 10 کیلو

190060

حد اقل 25 کیلو

181220

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

سماق قهوه ای نرم

211500

حد اقل 10 کیلو

202100

حد اقل 25 کیلو

192700

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

سنبل الطیب

1017000

حد اقل 10 کیلو

972000

حد اقل 25 کیلو

926500

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

سیاهدانه هندی

275000

حد اقل 10 کیلو

262500

حد اقل 25 کیلو

250500

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

شکر قهوه ای فله

66600

حد اقل 10 کیلو

63640

حد اقل 25 کیلو

60680

حد اقل 50 کیلو

محصول

قیمت (تومان)

حداقل خرید

شوید

170000

حد اقل 10 کیلو

162500

حد اقل 25 کیلو